• کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

مجموعه: اکشن ها و پرزت ها

color-splash-photoshop-action-4
Color Splash اکشن فتوشاپ

اکشن Color Splash Photoshop چگونه کار می کند؟ شما به سادگی موضوع خود را با یک رنگ پر می کنید و اکشن را بازی می کنید!

Circles Photoshop Action-1
اکشن فتوشاپ حلقه ها

اکشن فتوشاپ حلقه ها چگونه کار می کند؟ شما به سادگی موضوع خود را با یک رنگ پر می کنید و اکشن را بازی می کنید!

cell-shader-photoshop-action-4
اکشن Cell Shader Photoshop

Cell Shader Photoshop Action چگونه کار می کند؟ شما به سادگی یک عکس را باز می کنید و اکشن را بازی می کنید!

cell-shader-2-photoshop-action-1
اکشن فتوشاپ Cell Shader 2

اکشن فتوشاپ Cell Shader 2 چگونه کار می کند؟ شما به سادگی موضوع خود را با یک رنگ پر می کنید و اکشن را بازی می کنید!

canvas-photoshop-action-4
اکشن فتوشاپ بوم

Canvas Photoshop Action چگونه کار می کند؟ شما به سادگی روی عکس خود جایی که می خواهید به اثر هنری تبدیل شود، برس بزنید، سپس اکشن را اجرا کنید!

blades-photoshop-action-3
Blades اکشن فوتوشاپ

Blades Photoshop Action چگونه کار می کند؟ شما به سادگی موضوع خود را با یک رنگ پر می کنید و اکشن را بازی می کنید!

artist-photoshop-action-2
اکشن فتوشاپ هنرمند

Artist Photoshop Action چگونه کار می کند؟ شما به سادگی عکس خود را جایی که می خواهید افکت را اعمال کنید مسواک بزنید و اکشن را بازی کنید!

architekt-photoshop-action-4
Architekt فوتوشاپ اکشن

Action Architekt چگونه کار می کند؟ شما به سادگی موضوع خود را با یک رنگ پر می کنید و اکشن را بازی می کنید!

architekt-2-photoshop-action-2
Architekt 2 فوتوشاپ اکشن

فتوشاپ Action Architekt 2 چگونه کار می کند؟ شما به سادگی موضوع خود را با یک رنگ پر می کنید و اکشن را بازی می کنید!

amplify-photoshop-action-2
اکشن فتوشاپ را تقویت کنید

Amplify Photoshop Action چگونه کار می کند؟ شما به سادگی عکس خود را جایی که می خواهید جلوه در آن ظاهر شود مسواک زده و اکشن را بازی کنید!

abstract-photoshop-action-3
اکشن انتزاعی فتوشاپ

Action Abstract Photoshop چگونه کار می کند؟ شما به سادگی موضوع خود را با یک رنگ پر می کنید و اکشن را بازی می کنید!

فايل‌ها: صفحه17 از17